DE  /  ENG /  RUS

 

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Museo Militaria

OSOITE
Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
museonjohtaja Miia-Leena Tiili
miia-leena.tiili@museomilitaria.fi

REKISTERIN NIMI
Museo Militarian asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterissä olevia henkilön yhteystietoja käytetään Museo Militarian markkinointia ja myyntiä sekä verkkopalvelun käytön analysointia ja kehittämistä varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilökontaktin yhteystiedot sekä käyttäjän tallentamat tiedot verkkopalvelun yhteydenottolomakkeista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Verkkopalvelun kautta kerätyt käyttäjätiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Museo Militarian käyttöön.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia niiden korjaamista tai pyytää niiden poistamista. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Museo Militarian ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Museo Militarian yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads
Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosalla.