Toiminta

Maavoimien kolme aselajia saman katon alla.

Museo Militaria on suomalaisen sotilaselämän ja sotahistorian aarreaitta. Museon juuret ovat maavoimien kolmen aselajin, tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajin, piirissä. Museo on perustettu tallentamaan aselajien aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä ja välittämään siihen liittyvää tietoa, tarinoita ja elämyksiä.


Museo ylläpitää omia kokoelmia, tuottaa näyttelyitä, harjoittaa tietopalvelu- ja tutkimustoimintaa, tarjoaa opastus- ja opetuspalveluita sekä järjestää tapahtumia. Museo on valtionosuutta saava ammatillisesti hoidettu museo ja Sotamuseon yhteistyömuseo.

Museo Militariaa ylläpitää yleishyödyllinen yhdistys, Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry (STPVMY ry). Museo Militarian omistajayhdistyksen taustayhteisöt ovat Tykkimiehet ry, Pioneeriaselajin Liitto ry ja Viestikiltojen Liitto ry.

 

STPVMY ry:n vastuuhenkilöt vuonna 2020:

 • Hallituksen puheenjohtaja ev evp Harri Kauppinen
 • Hallituksen varapuheenjohtaja ev evp Esko Vainio
 • Hallituksen varsinaiset jäsenet
 • Kari Vilamo (Tykkimiehet ry)
 • Pekka Ahonen (Tykkimiehet ry)
 • Aimo Hattula (Pioneeriaselajin Liitto ry)
 • Heikki Bäckström ((Pioneeriaselajin Liitto ry)
 • Harri Reini (Viestikiltojen Liitto ry)

Varajäsenet:

 • Raimo Koskela
 • Juha Vatsia
 • Iikka Ellilä
 • Markku Tuominen
 • Lauri Lyytinen
 • Pekka Wallenstjerna
   
 • Yhdistyksen sihteerinä toimii evl evp Pertti Yrjölä.

Tykkimiehet ry

Pioneeriaselajin Liitto ry

Viestikiltojen Liitto ry