DE  /  ENG /  RUS

Kylmän sodan tykkimiehet

Kylmän sodan tykkimiehet

Hanke tykkimiesperinteen keräämiseksi ja tallentamiseksi

Museo Militaria ja Tykkimiehet ry ovat käynnistäneet hankkeen Kylmän sodan tykkimiehet toisen maailmansodan ja Neuvostoliiton hajoamisen välisen ajan tykkimiesperinteen ja muistitiedon keräämiseksi ja tallentamiseksi.

Tykistön toimintaan liittyy paljon muistitietoja ja perinteitä, joista osa elää edelleen, osa on vielä vanhemman ikäpolven muistissa ja osa ehkä jo katoamassa tai kadonnut. Neuvostoliiton hajoamisesta on jo yli 30 vuotta, mutta kylmän sodan tykistössä palvelleiden muistitiedon kerääminen ja tallentaminen on vielä mahdollista. Edelleen on tavoitettavissa henkilöitä, jotka ovat toimineet kyseisellä ajalla kantahenkilökuntana ja varusmies-, reserviläis- tai siviilitehtävissä. Heidän muistonsa eivät saa jäädä tallentamatta.

Muistitietoa kerätään hankkeessa haastatteluiden ja kyselyiden kautta. Myös vapaamuotoiset muistelutekstit ja esimerkiksi valokuvat ovat tervetullutta aineistoa.

  • Minkälaiset niin hyvät kuin huonotkin hetket tykistön arjen ja juhlan parissa ovat olleet itselle tärkeitä aktiivipalveluksessa, varusmiehenä, reservissä tai siviilitehtävissä?
  • Minkälaiset tapahtumat ja ihmiset nousevat muistoihin tykistöpalvelukseen liittyen?
  • Mitä palvelu ja elämä tykkimiehenä merkitsi? Miten ”kylmän sodan tykkimiehet” näkivät itsensä osana itsenäisen Suomen puolustusjärjestelmää?

Jotta tykkimiesperinnettä saataisiin kerättyä ja tallennettua mahdollisimman laajasti, tarvitaan sekä yksittäisten tykkimiesten että kiltojen aktiivisuutta. Killat voivat esimerkiksi järjestää museon tukemia historiatyöpajoja ja auttaa haastateltaviksi sopivien henkilöiden löytämisessä. Keräystyön tueksi hankkeessa tehdään myös arkistotutkimuksia. Museo Militaria vastaa kaiken kerätyn aineiston museoammatillisin periaattein tehtävästä tallentamisesta ja säilyttämisestä.

Voitta olla yhteydessä hankkeeseen liittyen alla olevien lomakkeiden kautta tai suoraan museonjohtaja Samuel Fabriniin: 044 5660438, samuel.fabrin@museomilitaria.fi

Kylmän sodan tykkimiehet

Hanke tykkimiesperinteen keräämiseksi ja tallentamiseksi

Museo Militaria ja Tykkimiehet ry ovat käynnistäneet hankkeen Kylmän sodan tykkimiehet toisen maailmansodan ja Neuvostoliiton hajoamisen välisen ajan tykkimiesperinteen ja muistitiedon keräämiseksi ja tallentamiseksi.

Tykistön toimintaan liittyy paljon muistitietoja ja perinteitä, joista osa elää edelleen, osa on vielä vanhemman ikäpolven muistissa ja osa ehkä jo katoamassa tai kadonnut. Neuvostoliiton hajoamisesta on jo yli 30 vuotta, mutta kylmän sodan tykistössä palvelleiden muistitiedon kerääminen ja tallentaminen on vielä mahdollista. Edelleen on tavoitettavissa henkilöitä, jotka ovat toimineet kyseisellä ajalla kantahenkilökuntana ja varusmies-, reserviläis- tai siviilitehtävissä. Heidän muistonsa eivät saa jäädä tallentamatta.

Muistitietoa kerätään hankkeessa haastatteluiden ja kyselyiden kautta. Myös vapaamuotoiset muistelutekstit ja esimerkiksi valokuvat ovat tervetullutta aineistoa.

  • Minkälaiset niin hyvät kuin huonotkin hetket tykistön arjen ja juhlan parissa ovat olleet itselle tärkeitä aktiivipalveluksessa, varusmiehenä, reservissä tai siviilitehtävissä?
  • Minkälaiset tapahtumat ja ihmiset nousevat muistoihin tykistöpalvelukseen liittyen?
  • Mitä palvelu ja elämä tykkimiehenä merkitsi? Miten ”kylmän sodan tykkimiehet” näkivät itsensä osana itsenäisen Suomen puolustusjärjestelmää?

Jotta tykkimiesperinnettä saataisiin kerättyä ja tallennettua mahdollisimman laajasti, tarvitaan sekä yksittäisten tykkimiesten että kiltojen aktiivisuutta. Killat voivat esimerkiksi järjestää museon tukemia historiatyöpajoja ja auttaa haastateltaviksi sopivien henkilöiden löytämisessä. Keräystyön tueksi hankkeessa tehdään myös arkistotutkimuksia. Museo Militaria vastaa kaiken kerätyn aineiston museoammatillisin periaattein tehtävästä tallentamisesta ja säilyttämisestä.

Voitta olla yhteydessä hankkeeseen liittyen alla olevien lomakkeiden kautta tai suoraan museonjohtaja Samuel Fabriniin: 044 5660438, samuel.fabrin@museomilitaria.fi

 Hyväksyn, että antamani tiedot talletetaan osaksi Kylmän sodan tykkimiehet -projektia.