Loading...
Loading...

Menetys ja muisto

Museo Militarian Menetys ja muisto on näyttely kaatuneiden huollosta ja sotilaspapiston työstä talvi- ja jatkosodassa sekä kaatuneiden omaisten kokemuksista. Näyttely kertoo suomalaisen sotilaan ja hänen läheistensä tarinan näkökulmasta, jota museonäyttelyissä ei ole aiemmin nähty. 

Suomen sodissa 1939-1945 kuoli yli 90 000 sotilasta. Suomi oli ainoa toiseen maailmansotaan osallistunut maa, joka pyrki suunnitelmallisesti saamaan kaatuneet sotilaansa kotiseudun hautoihin. Tietoisuus kotiin pääsystä antoi sotilaille rohkeutta vaikeissa tilanteissa. Sankarihautajaisia vietettiin sotien aikana joka pitäjässä.

Sodan väkivallan ja tuskien keskellä sotilaspapit pyrkivät pitämään yllä toivoa ja uskoa. Uskonto tarjosi rauhaa ja lievitti pelkoa ja kärsimystä. Toisaalta yhteisöllinen suru toimi isänmaallisen hengen vahvistajana varsinkin talvisodan aikana. Sotien jälkeen jäljelle jäi kaipaus, joka monissa perheissä ulottuu nykypäivään asti. Sodissa kaatuneita ja kadonneita kaivataan ja muistetaan edelleen, ja työ rajan taakse jääneiden sankarivainajien tuomiseksi kotimaan multiin jatkuu.

Menetys ja muisto -näyttely on toistaiseksi suurin Museo Militarian tuottama vaihtuva näyttely. Aihevalintaan vaikutti se, ettei aihepiiriä ole aiemmin käsitelty yhtä kattavasti museonäyttelyissä. Vaikean ja herkän aiheen esille nostaminen on samalla Museo Militarian panos talvisodan 80-vuotismuistovuoden viettoon. Sotilaspappien työ, sotilaiden suhtautuminen uskontoon ja kuolemaan, aseveljien kaatumiset, pelkotilat sekä taistelut esitetään näyttelyssä arkistolähteiden ja muistelmien valossa. Sotaorpojen tarinat avaavat museokävijälle näkymän sodan jälkeiseen elämään ilman isää.

Menetys ja muisto -näyttelyprojektin ohjausryhmänä toimi kenttäpiispa, dosentti Pekka Särkiön, Mannerheim-museon ja Museo Militarian muodostama yhteistyöryhmä. Kaatuneiden muistoa vaalivat järjestöt, kuten Kaatuneitten Omaisten Liitto ry sekä Kanta-Hämeen Sotaorvot ry, osallistuivat sisällön ideointiin. Esine- ja valokuvalainoja näyttelyyn on saatu lukuisilta museoilta ja yksityishenkilöiltä.  Hämeenlinnan Teatteri tuki museota teknisten ratkaisujen ja tehosteiden tuotannossa. Näyttelyn rahoittivat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö ja Sotavahinkosäätiö.

Hyvä tietää:

Toivomme kävijöiltä huomaavaisuutta muita kävijöitä kohtaan. Rauhallinen käytös antaa muille mahdollisuuden hiljentyä aiheen äärellä. Näyttelyssä saa valokuvata.

Lapset näyttelyssä

Näyttely on suunnattu aikuisille ja yli 10-vuotiaille. Tätä nuoremmat lapset voivat tutustua näyttelyyn aikuisen kanssa tämän harkinnan mukaan. Näyttelyteksteissä käsitellään kuolemaa, haavoittumista, pelkoa ja surua. Näyttelyn keskivaiheilla on pimeä huone, jossa on kovia ääniä. Valkoisissa ruumisarkuissa on pienikokoisia kuvia vainajista ja lakanalla peitelty nukke. Näyttely on mahdollista kiertää ohittamalla nämä kohdat.

Näyttely on suljettu 21.6. ja 16.12.2019-1.1.2020.

 

Menetys ja muisto Museo Militariassa 19.5.2019 – 15.3.2020

Näyttelyn mahdollistavat:

 

               Sotavahinkosäätiö