Loading...
Loading...

Menetys ja muisto

Menetys ja muisto

Kaatuneiden muistopäivänä 19.5.2019 Museo Militariassa avautuva Menetys ja muisto on näyttely uskosta, pelosta, kuolemasta ja kaipauksesta talvi- ja jatkosodassa. Näyttely kuvaa kaatuneiden huoltoa ja sotilaspapiston työtä rintamilla. Menetysten vaikutukset, sotavainajien muiston vaaliminen ja oman läheisen kaipaus ovat myös merkittävässä osassa. Näyttely kertoo suomalaisen sotilaan tarinan näkökulmasta, jota ei ole museonäyttelyissä Suomessa aiemmin käsitelty.

Suomen sodissa 1939-1945 kuoli yli 90 000 sotilasta. Suomalaisen sotien aikaisen kulttuurin erityispiirre oli rintaman ja kotirintaman tiivis yhteys. Suomi oli ainoa toiseen maailmansotaan osallistunut maa, joka pyrki suunnitelmallisesti saamaan kaatuneet sotilaansa kotiseudun hautoihin. Tämä oli paitsi sotilaiden itsensä myös kotirintamalla omaisten ja suojeluskuntien toive. Tietoisuus kotiin pääsystä antoi sotilaille rohkeutta vaikeissa tilanteissa. Sotilashautajaisia vietettiin sotien aikana joka pitäjän kirkossa.

Kuoleman ja uskonnon suhde on tiivis. Uskonto tarjosi rauhaa mielelle sekä lievitti pelkoa ja kärsimystä sodan väkivallan ja tuskien keskellä. Ajatukset elävästä Jumalasta ja taivaan valtakunnasta tuntuivat lohduttavilta. Toisaalta yhteisöllinen suru toimi myös isänmaallisen hengen vahvistajana varsinkin talvisodan aikana.

Sotilaspappien työ, sotilaiden suhtautuminen uskontoon ja kuolemaan, aseveljien kaatumiset, pelkotilat sekä itse taistelut esitetään näyttelyssä arkistolähteiden ja muistelmien valossa. Näyttelyssä tutkimus- ja muistitieto yhdistyvät esineelliseen ja kuvalliseen kulttuuriperintöön. Samalla näyttelyvieras pääsee näkemään rintaman tunnelmia ja mielialoja sekä läheisen ihmisen kaatumisen seurauksia perheiden arjessa. Sotaorpojen tarinat avaavat museokävijälle näkymän sodan jälkeiseen elämään ilman isää. Sodissa kaatuneita ja kadonneita kaivataan ja muistetaan edelleen, ja työ rajan taa jääneiden sankarivainajien tuomiseksi kotimaan multiin jatkuu. Myös näistä tähän päivään ulottuvista ilmiöistä näyttely kertoo.

Menetys ja muisto -näyttelyprojektin ohjausryhmänä toimii kenttäpiispa, dosentti Pekka Särkiön, Mannerheim-museon ja Museo Militarian muodostama yhteistyöryhmä. Näyttelyn sisältöyhteistyökumppaneita ovat Kaatuneitten Omaisten Liitto ry sekä Kanta-Hämeen Sotaorvot ry. Esine- ja valokuvalainoja näyttelyyn on saatu lukuisilta museoilta ja yksityishenkilöiltä.

Kuva: Kaatuneiden evakuointikeskuksesta lähteviä arkkuja rautatievaunussa. SA-kuva.

Menetys ja muisto Museo Militariassa 19.5.2019 – 15.3.2020

Yhteistyössä Museo Militaria, Kaatuneitten Omaisten Liitto ry ja Kanta-Hämeen Sotaorvot

Näyttelyn ovat mahdollistaneet:

 

               Sotavahinkosäätiö