Kokoelmien kätköistä -näyttelykokonaisuus!
Kaksiosainen näyttely sijaitsee päärakennuksen 1. kerroksessa ja Tykkihallissa.

 

Kaikki museon kokoelmiin kuuluvat esineet eivät ole esillä museon näyttelyissä. Jo pelkästään näyttelytilan rajallisuuden vuoksi joudutaan osa esineistä jättämään säilytystiloihin. Tämä ei tarkoita, että esineet eivät olisi arvokkaita tai merkityksellisiä. Ne ovat osa yhteistä kulttuuriperintöämme.

Museoiden tehtäviin ei kuulu pelkästään näyttelyiden tuottaminen ja ylläpito. Tärkeä osa työtä on esineistön ja muun kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville. Museoilla on esinekokoelmien lisäksi usein laajat arkisto- ja kuvakokoelmat sekä kirjastot. Museokokoelmien ylläpito ja kartuttaminen muodostavat yhdessä tärkeän osan yhteisestä kulttuuriperinnöstämme. Jokainen museo kartuttaa kokoelmiaan oman vastuualueensa mukaisesti.

Museo Militariankin kokoelmat pitävät sisällään paljon aineistoja, jotka eivät syystä tai toisesta ole esillä perusnäyttelyssä. Silti niihin liittyy mielenkiintoisia tarinoita ja yksityiskohtia. Näitä esittelee “Kokoelmien kätköistä” -näyttely.

Näyttelyn aineistot eivät muodosta ajallisesti tai paikallisesti yhtenäisistä kokonaisuutta. Näyttelyssä nostetaan esille yksittäisiä esineitä tai muutamien esineiden muodostamia kokonaisuuksia, jolloin ne saavat mahdollisuuden kertoa oman tarinansa.

Näyttely on kaksiosainen. I osa avattiin marraskuussa 2020 päärakennuksen 1. kerrokseen, II osa on avoinna 16.10.2021 alkaen museon Tykkihallissa.