Loading...
Loading...

Museoitu – Henri Airon valokuvia

Museoitu on osa laajempaa dokumentaarista valokuvaprojektia, joka käsittelee suomalaista talvi- ja jatkosodan muistelemisen kulttuuria. Olen pyrkinyt kartoittamaan eri tapoja, joilla sotien muistoa ja perinnettä vaalitaan ja säilytetään Suomessa nykypäivänä. Osana tätä olen kuvannut talvi- ja jatkosotaa käsitteleviä sotilasmuseoita, näyttelyitä sekä museoituja kohteita ympäri Suomea. Sota- ja sotilashistoriaan liittyviä museoita on Suomessa yli 40, joissa lähes kaikissa käsitellään osittain tai kokonaan talvi- ja jatkosotaa. Museot ja niiden määrä antavat erään fyysisen ilmentymän sille, miten tärkeänä näitten muistojen säilyttäminen nähdään, ja ne ovat osa laajempaa kollektiivista muistia ylläpitävää yhteiskunnallista ja sosiaalista rakennetta. Kollektiivinen muistaminen palvelee identiteetin muodostamista. Mikä on näiden kollektiivisten muistojen vaalimisen merkitys nykypäivän suomalaiselle kansallisidentiteetille?”

Viestintä_Nettikuvat_Henri_Airo-2

Kuva: Henri Airo.

Henri Airo on nuori suomalainen valokuvaaja, joka opiskelee toista vuotta valokuvausta Lahden muotoiluinstituutissa. Valokuvauksessa häntä kiinnostaa sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelu ja pohtiminen.

Valokuvanäyttely Museoitu on esillä Museo Militarian päärakennuksessa ja Tykkihallissa 1.6.-30.9.2018.

Viestintä_Nettikuvat_Henri_Airo-4
Henri Airo.