Loading...
Loading...

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Museo Militaria

OSOITE

Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

museonjohtaja Miia-Leena Tiili

miia-leena.tiili@museomilitaria.fi

REKISTERIN NIMI

Museo Militarian asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterissä olevia henkilön yhteystietoja käytetään Museo Militarian markkinointia ja myyntiä sekä verkkopalvelun käytön analysointia ja kehittämistä varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilökontaktin yhteystiedot sekä käyttäjän tallentamat tiedot verkkopalvelun yhteydenottolomakkeista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Verkkopalvelun kautta kerätyt käyttäjätiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta muiden kuin Museo Militarian käyttöön.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia niiden korjaamista tai pyytää niiden poistamista. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

Tietoa evästeiden käytöstä

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Museo Militarian ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Museo Militarian yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-selaimen lisäosalla.