Loading...
Loading...

Museovuosi 2017 avattiin juhlavasti

Museo Militarian museovuoden 2017 avajaistapahtumaa ja museonjohtajan vaihtotilaisuutta juhlistettiin Hämeenlinnassa poikkeuksellisen keväisenä tammikuun 27. päivänä. Museon lähettämään juhlakutsuun oli vastannut lähes kahdeksankymmentä museon ystävää, tukijaa ja yhteistyökumppania, joten museon Tykkihalli täyttyi lähes viimeistä istuinsijaa myöden.

4D3A6385kveb

Kutsuvieraat kuuntelivat herkällä korvalla Suomen Tykistö-, Pioneeri, ja Viestimuseoyhdistyksen puheenjohtaja, eversti evp Esko Hasilan avauspuhetta.

Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistyksen puheenjohtaja, eversti evp Esko Hasila totesi Museovuoden avaustilaisuuden tervetulopuheessaan museoyhdistyksen toiminnan tähtäävän jatkossakin siihen, että Hämeenlinnassa toimii elinvoimainen ja kiinnostava sotahistoriallinen museo, joka esittelee tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajien toimintaa osana maamme historiaa ja sen kulttuuriperintöä. Hasila kertoi, että puolustusvoimat ohjaa Museo Militarian toimintaa, ja museo on puolustusvoimien organisaatioon kuuluvan Sotamuseon yhteistyömuseo.  Lisäksi museon keskeiset kokoelmat ovat puolustusvoimien omistamia. Hasilan mukaan museolla onkin merkittävä rooli veteraanien perinnön, maanpuolustustahdon ja suomalaisen identiteetin siirtämisessä tuleville sukupolville.

Uutta yhteistyötä viritellään Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Hasila toi puheessaan esiin, että viritteillä on myös yhteistyön tiivistäminen Hämeenlinnan kaupungin kanssa ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia etsitään parhaillaan. Museoyhdistys on tukenut voimakkaasti jo aiemmin Linnanniemen alueen yhteistoiminnan kehittämistä.  Hasila totesi, että lähiajan tavoitteena on tuotanto- ja markkinointiyhteistyön tiivistäminen sekä opastusjärjestelyjen uusiminen. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on hallinnollinen yhteistyö asiantuntijapalveluissa ja turvallisuusasioissa. Eversti Hasila painotti, että talouselämän ja muiden toimijoiden sitoutuminen museon tukemiseen on edelleen erinomaisen tärkeää, jotta museo voidaan pitää jatkossakin kiinnostavana ja elävänä.

IMG_7104veb

Tilaisuudessa esiintyivät Hämeenlinnan Sibeliusopiston nuoret muusikot Elsa Löytynoja ja Aapo Sippola.

Museo Militarian uusi johtaja, FT Miia-Leena Tiili kertoi, että Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna museo tulee nivomaan toimintaansa Suomi 100 -juhlavuoden yläteemaan Yhdessä. Lisäksi vuoden aikana keskitytään muihin museon aselajipainotuksen kannalta tärkeisiin sisältöihin. Museonjohtaja Tiilin mukaan samalla museon toiminnassa tullaan panostamaan yhä tiiviimmin asiakaslähtöiseen ajatteluun ja osallistaviin menetelmiin. Tiili lupasi, että museo pitää edelleen hyvää huolta jo olemassa olevista yhteistyökumppaneistaan ja asiakkaistaan. Sen lisäksi museon toimintaa on tarkoitus suunnata siten, että yhä useammat ihmiset voisivat jatkossa kokea Museo Militarian omakseen, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, sanoi Tiili.

Museon juhlavuoden teema nostaa naiset esiin maanpuolustustoiminnassa

Jo vuonna 2016 päätettiin, että museon vuoden 2017 toiminnassa nostetaan esiin naisten osuutta maanpuolustuksessa. Tämän sisällöllisen painotuksen ympärille kootaan aihetta käsittelevä ohjelma, jonka Militaria toteuttaa yhdessä maanpuolustusalan naisjärjestöjen kanssa. Mukana ohjelmaa rakentamassa on jo seitsemän järjestöä. Syksyllä 2016 tämä Militarian juhlahanke hyväksyttiin myös Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmaan. Tarkempi ohjelma julkistetaan helmikuussa, ja johtaja lupasi, että tulossa on varsin mielenkiintoinen kattaus, jossa on tietosisältöä aiempien sukupovien työstä ja myös nykynaisten tehtävistä.

IMG_7070kveb

Museonjohtaja Miia-Leena Tiili kertoi mm. museon Suomi 100 -juhlavuoden teemasisällöstä.

Koska museon perusnäyttely on varsin monipuolinen ja laadukas sekä edelleen myös ajantasainen, lähestytään Militariassa juhlavuoden teemaa perusnäyttelyn eikä vaihtuvien näyttelyjen kautta.  Näyttelyyn on tarkoitus toteuttaa merkitty polku, joka kertoo naisista maanpuolustuksen toimijoina. Näin tuodaan esiin niitä arvoja ja motiiveja, jotka ovat saaneet naiset eri aikoina ja eri tavoin aktivoitumaan maanpuolustuksen kentällä, totesi Tiili. Lisäksi pitkin vuotta järjestetään yleisöluentoja ja kesäkaudella Yhdessä -opastuksia, jotka valottavat samaa teemaa.

Koska Hämeenlinnassa vietetään itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa lasten ja nuorten juhlavuoden merkeissä, osallistuu myös Museo Militaria tähän juhlintaan kutsumalla kaikki vuonna 2017 syntyvät hämeenlinnalaisvauvat, kaikkiaan noin 650 vauvaa perheineen ilmaiseksi museo näyttelyyn. Näyttelyssä perheet pääsevät tutustumaan rauhallisessa ympäristössä itsenäisyytemme tarinaan. Koska nykyinen hyvinvointi on osa veteraaniemme perintöä, niin mikä olisikaan parempi tapa juhlia itsenäisyyttämme kuin panostaa lapsiin ja perheisiin, totesi Tiili.

Huolimatta siitä, että museon vuoden 2017 teema nostaa vahvasti esiin naiset ja lapset, tarjoaa museo jatkossakin sota- ja sotilasmuseoiden harrastajille, reserviläisille sekä turvallisuus- ja puolustussektorin ammattilaisille kiinnostavaa nähtävää ja koettavaa. Vuoden edetessä näemmekin, mitä on tulossa.

Uuden museonjohtajan mukaan aselajimuseo elää sitoutumisesta ja ylpeydestä eikä tätä puolta tulla hukkaamaan, vaan paremminkin vahvistamaan, lupaa Tiili.

4D3A6447k_veb

Näyttelykierroksella päästiin tutustumaan myös leikkikalutykkeihin, jotka museo sai lahjoituksena vuoden 2016 lopulla professori Markku Temmekseltä.

Museomestari Ilkka Vahtokarin ja tutkija Samuel Fabrinin luotsaaman näyttelykierroksen jälkeen ohjelma jatkui museon Tykkihallissa everstiluutnantti, evp Kari Halosen toimiessa seremoniamestarina.

4D3A6627kveb

Eversti evp Esko Hasila esitteli museonjohtajan vaihtotilaisuuden aluksi kutsuvieraille museoneuvos Jaakko Martikaisen ja FT Miia-Leena Tiilin.

Eversti Esko Hasila puheen jälkeen suoritettiin arvokas museonjohtajan vaihtoseremonia Militarian lipun alla. Tilaisuuden vapaassa sanassa muistettiin monin tavoin museoneuvos, everstiluutnantti Jaakko Martikaista, joka ehti luotsata Militariaa sen alkumetreiltä lähtien aina neljän ja puolen vuoden ajan. Myös uusi museonjohtaja Miia-Leena Tiili toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi Museo Militariaan ja Hämeenlinnaan.

4D3A6667k_jaakko_ja_miia_hd_veb

Museoneuvos Jaakko Martikainen ja FT Miia-Leena Tiili kättelivät Militarian lipun alla tehtävien vaihdon sinetiksi.

Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys luovutti Jaakolle oman hakun. Nyt siis ahkeralla pioneerilla on oma kenttälapio mallia 40 sekä hakku. Myös Hämeenlinnan kaupunki, Suomen museoliitto, Tykkimiehet ry,  Viestikiltojen Liitto ry sekä Pioneeriaselajin Liitto ry ja monet muut yhdistykset huomioivat Jaakkoa kukin omilla muistamisillaan. Museon henkilökunnalta Jaakko sai 60-sivuisen valokuvakirjan, johon museosihteeri oli tallentanut Jaakon museotaipaleen ikimuistoisa hetkiä Militariassa.

4D3A6682_jaakko_esko_ja_hakku_veb

Eversti evp Esko Hasila luovutti museoneuvos Jaakko Martikaiselle Museoyhdistyksen kiitoksena pioneerien hakun.

4D3A6760kveb

Museoneuvos Jaakko Martikaista muistettiin monin tavoin hänen siirryttyään ns. reseviin museokentältä. Pioneeriaselajin Liitto luovutti Jaakolle Fiskarsin ison halkaisukirveen XXL sekä

4D3A6782kveb

Suomi konepistoolin  rumpulippaan joka on modifioitu taskumatiksi. Lahja on verhoiltu pioneerivärein ja Jaakon nimi on kaiverrettuna lippaaseen. Lahjaa luovuttamassa olivat Aimo Hattula (Pioneeriaselajin Liitto sekä Museoyhdistyksen hallituksen jäsen) sekä Hakku-lehden päätoimittaja Heikki Bäckström.

4D3A6788_jaakko_ja_pallin_lahja_Veb

Jaakko ja Pioneeriaselajin Liiton komea lahja.

4D3A6699_veb

Tykkimiehet ry huomioi Jaakkoa tykkimiesmitalilla hopeisen soljen kera. Mitalia luovuttamassa olivat yhdistyksen puheenjohtaja Kari Vilamo ja tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta.

4D3A6823kveb

Viestikiltojen Liitto luovutti Jaakolle viestiristin soljella.

4D3A6897kveb

Museoliitto antoi lahjan jolla on varmasti käyttöä nimittäin Museokortin. Museoneuvos Martikainen totesi kortin saatuaan, että muun  muassa Ateneumin ovi alkaa käydä tiuhaan aina pääkaupunkiin suuntautuvien matkojen yhteydessä. Museokortin luovutti Jaakolle Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

4D3A7160v

Omissa päätössanoissaan museoneuvos Martikainen totesi, että viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet hänen elämässään melko mielenkiintoisia. Niiden aikana Jaakko sanoi päässeensä sukeltamaan kokonaan uuteen maailmaan uran puolustusvoimissa päätyttyä. Siinä maailmassa hän on saanut tutustua uuteen ympäristöön, ammattiin ja työhön, ja se työ on sisältänyt paljon, totesi museoneuvos painokkaasti. Kaiken kaikkiaan vuosien aikana epäonnistumisten ja onnistumisten summa on ollut positiivinen. Jaakko totesikin vuosien olleen hienoa aikaa. Martikainen kiitti kaikkia tilaisuudessa läsnä olleita, Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistyksen hallitusta, yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea museossa työskentelevää hyvää henkilökuntaansa, jonka avulla hän sai luoda Museo Militarian.

Tiili tarttuu museon ohjaimiin odottavin mielin

Omissa päätössanoissaan museonjohtajan työt vastaanottanut FT Miia-Leena Tiili toi muun muassa esiin kuluneen perehdytysjaksonsa. Tiili kertoi, että tehdessään syksyn aikana yhteistyötä edeltäjänsä kanssa, huomasivat he kerran jos toisenkin ajattelevansa jostain asiasta samalla tavalla tai pitivät samaa toimintatapaa järkevänä. Tiili uskookin, että juuri tällainen erilaisuuden ja samankaltaisuuden sävyjä sekoittava tilanne tarjoaa mitä parhaat edellytykset kehittää Museo Militariaa ja jatkaa aiemmin tehtyä työtä.

IMG_7062kveb

Tiili totesi myös vuoden ensimmäisten viikkojen lupaavan hyvää monenlaisen yhteistyön aloittamisen osalta. Tiili kiitti edeltäjäänsä hyvästä perehdytyksestä ja Museoyhdistyksen hallitusta luottamuksesta ja avarakatseisuudesta. Hän sanoi myös tavanneensa jo monia osaavia, asiantuntevia ja innostuneita yhteistyökumppaneita ja uskoo, että heidän kanssaan saadaan paljon hyvää aikaan. Tiilin mukaan Museo Militarian oma väki on osoittanut kerrassaan suorituskykyiseksi ja idearikkaaksi joukoksi, ja hän sanookin lähtevänsä luotsaamaan heitä ilolla eteenpäin.

4D3A6583kveb
Tilaisuuden seremoniamestarina toimi Tykkimiehet ry:n toiminnanjohtaja, everstiluutnantti evp Kari Halonen.

4D3A7277_veb

Teksti ja kuvat: Sirkka Ojala