Loading...
Loading...
Aselajit

MILITARIA ESITTELEE MAAVOIMIEN  KOLMEN ASELAJIN HISTORIAN

1_IMG_9569_tyksito_p_syv_mlk_pieni
Tykistö

Kenttätykistön tärkein tehtävä on tukea jalkaväen taistelua epäsuoralla tulella. Suomessa kenttätykistöön kuuluvat erilaiset tykit, telatykit ja raketinheittimet. Tulitoiminnan lisäksi tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi tykistötiedustelu ja sääpalvelu. Ensimmäiset tykit ilmestyivät taistelukentille jo 1300-luvulla. Moderni kenttätykki kehitettiin 1800-luvun lopussa.

pioneeri
Pioneerit

Pioneeritoiminnalla hidastetaan vihollisen liikettä, edistetään omien joukkojen liikettä ja suojataan omia joukkoja vihollisen toiminnan vaikutuksilta. Toiminta jaetaan miinoittamalla, hävittämällä tai murrostamisella tapahtuvaan suluttamiseen, siltojen ja lauttojen avulla sekä miinoja raivaamalla tapahtuvaan liikkeen edistämiseen sekä suojelutoimintaan, jossa varaudutaan toimimaan kemiallisten, biologisten ja radiologisten aineiden sekä ydinaseen käytön varalta.

viesti
Viesti

Viestitoiminnan tehtävänä on yhteyksien rakentaminen ja ylläpito johtamista, tiedustelua ja tulenkäyttöä varten. Viestitoiminta joukkojen johtamisessa oli tärkeää jo ennen sähköisiä viestivälineitä. Silloin viestintään käytettiin ääntä ja erilaisia optisia viestintäkeinoja. Nykyisin viestitoimintaan kuuluu tiedonsiirron lisäksi elektroninen sodankäynti.

TYKISTÖ

Tykistöharjoituksia leirillä 1933 Jääkäritykistörykmentti. Kuva: Museo Militarian kokoelmat.

PIONEERIT

Pioneerien silta- ja ponttoonin rakennusharjoituksia. SA-kuva.

VIESTI

Viestimiehiä työssä Tuupovaarassa 3.7.1941. SA-kuva.

Tilaa uusimmat museon uutiset sähköpostiisiTallenna

Tallenna