Loading...
Loading...

Museon tukijat

Kiitämme tuestanne

YRITYKSET JA YHTEISÖT MUSEON TUKIJOINA

Museo tarvitsee toimiakseen monia aktiivisia yhteistyökumppaneita. Ilman sitoutuneiden kiltalaisten,  ja aktiivitoimijoiden työpanosta ja käsipareja museotoimintaa olisi vaikea pyörittää. Yhteistyökumppanit  myös lisäävät museon tunnettavuutta ja avustavat erilaisissa tapahtumissa ja ideoivat monesti myös uutta toimintaa.

Museo Miliarialle puolustusvoimien tuki sekä yhteistyö muiden aselajimuseoiden sekä Hämeen linnan ja Hämeenlinnan museokentän muiden siviilimuseoiden kanssa on erittäin tärkeää.

Museo Miliarian tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa:  Panssariprikaati, Karjalan prikaati, Hämeenlinnan Seudun Lottaperinneyhdistys ry, Sotaveteraaniyhdistykset, Sotainvalidit, Sotilaspojat, Sotaorvot, pioneeri-, tykistö- ja viestiaselajikillat, Reserviläisyhdistykset, Nuorten kulttuurikeskus ARX, Hämeenlinnan Seudun Maanpuolustusnaiset ry, Sotilaskotiperinneyhdistys, Lions Club Hämeelinna/Linnattaret, Hämeenlinnan keskiaikayhdistys ry sekä monet muut yksittäiset yhdistykset ja henkilöt.

Jos olet kiinnostunut toimimaan museolla esimerkiksi opastehtävissä tai apuna erilaisia tapahtumia järjestettäessä ota rohkeasti yhteyttä museonjohtajaan tai museon henkilökuntaan!

Museo Militarian omistajayhdistyksen taustayhteisöjen Tykkimiehet ry:n, Pioneeriaselajin Liitto ry:n ja Viestikiltojen Liitto ry:n lisäksi monet yritykset antavat Museo Militarialle rahallista tai materiaalitukea näyttelyjen rakentamiseen tai tapahtumien järjestämiseen. Museo vastavuoroisesti antaa muun muassa tilojaan yritysten käyttöön.  Alla olevia logoja klikkaamalla pääset tukiyritysten verkkosivustolle tai facebook -sivuille.

Tilaa uusimmat museon uutiset sähköpostiisi


captcha